pre-ref 26  

Ref. 26:
Denne referansen på engelsk er om rapporten av Simon LeVay (selv homofil) som bevisst er blitt misstolket av media. Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag):


En forskjell i strukturen av hypotalamus mellom heterofile og homofile menn
Simon LeVay

Den foranliggende hypotalamus av hjernen deltar i reguleringen av hann-typisk seksuell oppførsel. Volumet av 4 cellegrupper i denne regionen (som fyller mellomrommene i kjerner av den forreste hypotalamus (INAH) 1, 2, 3 og 4), ble målt i vev hos døde personer fra tre emnegrupper: Kvinner, menn som man antok var heterofile, og homofile menn. Det ble ikke funnet noen forskjell mellom gruppene i volumet av INAH 1, 2 eller 4. Som det var rapportert tidligere, var INAH 3 mer enn dobbelt så stor hos heterofile menn som hos kvinner. Det var også mer enn dobbelt så stor hos de heterofile menn som hos de homofile menn. Dette funnet indikerer at INAH er ”dimorf” (som opptrer i to former) når det gjelder seksuell orientering, hvertfall hos menn, og antyder at seksuell orientering har et biologisk grunnlag.”


Etter sammendraget av rapporten, som skrevet ved Levay, er sammenfatninger av tre forskjellige kritikker av Levays undersøkelse.

For å se den originale teksten på engelsk klikk her (filstørrelse: 356 k)