pre-ref 34  

Ref. 34:
Denne referansen er om et intervju i ”Dagens Nyheter” med høyesterettsordfører Bo Svensson. I intervjuet unnskylder Svensson de kriminelle homofile handlinger (i minst fem forskjellige tilfeller) som var begått av hans juristkollega Leif Thorsson (se ref.33 eller sidemenyen Nr.1). Kun homofil kriminalitet blir behandlet på denne måten i vårt politiske korrekte land i dag. Dersom 5 lignende forbrytelser ble begått av en heterofil person, ville det bli behandlet helt annerledes. Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag):


Høyesterettsordfører spøker om justiskollegas sexkjøp.
Justiskollega som betalte for sex beholder sin jobb.

Justiskollegaen som betalte for sex vil beholde sitt arbeid i Høyesterett. Høyesterettsdommer Leif Thorsson kan fortsette å sitte i retten i saker vedrørende sex. Tross det faktum at han selv har brutt loven. Høyesterettsordfører Bo Svensson, spøkte i går med sin kollegas kjøp av sex som noe som ikke nødvendigvis var noe ufordelaktig.

"Tvert i mot. Du kan jo argumentere med at han har dyp kjennskap til emnet”, uttalte Svensson i et intervju med ”Dagens Nyheter”.

Riksadvokaten uttalte i går at han ikke ser noen grunn til at Leif Thorsson skal fratre sin stilling. Riksadvokaten tror ikke at Thorsson har bevist seg selv å være ”ute av stand til å opprettholde sin posisjon” som er en betingelse for å bli oppsagt.


For å se den originale teksten på engelsk klikk her (filstørrelse: 1.2 MB)