pre-ref 35  

Ref. 35:
Noen mennesker våget å reagere negativt på den milde reaksjonen mot Thorsson. ”Världen idag” – en dagsavis – skrev (i utdrag) følgende (oversatt til ditt eget språk fra svensk):


Sexkjøpende dommer flyttes til ”Lagrådet”

Leif Thorsson skal granske og kommentere nye lover fra regjering og riksdag.

Min kommentar: Dette er en enda mer prestisjefylt posisjon. Kun et par jurister fra Høyesterett arbeider i ”Lagrådet”, som sammen med noen få representanter fra Regjeringen gjennomgår alle lovforslag for å sjekke dem opp mot Grunnloven. Det er interessant å se at den siste loven – som kriminaliserer ”respektløshet” mot homofile (se ref.29) – ble av ”Lagrådet” funnet å være i overensstemmelse med Grunnloven, som skal beskytte ytringsfrihet og religionsfrihet.

Artikkelen fortsetter:

Høyesterettsdommer Leif Thorsson, som kjøpte seksuelle tjenester fra en mannlig prostituert, vil ikke lenger arbeide i dømmende avdelinger i Høyesterett. I de neste to år vil han arbeide i ”Lagrådet” og granske nye lovforslag........ ”Lagrådet” har den tunge oppgaven å granske nye lovforslag. Avgjørelsen ble tatt tirsdag morgen av Høyesterett.
Høyesterettsordfører
Bo Svensson kommenterte:
"Det er vel bra at vi kan tilgodese hans ønsker. Jeg synes det er en akseptabel løsning under disse omstendigheter”...
Leif Thorsson kan ikke nåes, da han er sykemeldt. Han er ventet tilbake i tjeneste til høsten. Den 20-årige mannlige prostituerte uttalte i avhør at han hadde solgt sex til Thorsson i fem tilfeller og at han hadde mottatt mellom skr. 500,- og skr. 1000,- hver gang.


For å se den originale teksten på svensk klikk her (filstørrelse: 988 k)