pre-ref 4  

Ref. 4:
Denne referansen er på svensk og er fra RFSL´s hjemmeside. Den omhandler bruk og anbefalinger om bruk av ulovlige narkotiske middler som ecstasy. Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag):


Ecstasy vekker en sterke følelse av velbefinnende og følelse av kjærlighet. Du kan bli mer sensuell, men det gir deg ikke en bedre ereksjon...... Vær forsiktig: Drikk vann regelmessig, men ikke mer enn en halv liter hver time.


For å se den originale teksten på svensk klikk her (filstørrelse: 104 k)