pre-ref 6  

Ref. 6:
Dette er resultatet (på engelsk) av en omfattende undersøkelse om den høyere risiko for selvmord blant homofile i pubertetsalderen. Den ble utført av enhet for pediatri - læren om barnesykdommer – ved University of Minnesota i Minneapolis, USA. Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag):


Alle menn (n=212) og kvinner (n=182) som bekrev seg selv som bifile eller homofile, ble sammenlignet med en responsgruppe på 336 hetrofile av tilsvarende kjønn i tre resultatmål: Selvmordstanker, til hensikt å begå selvmord og selvrapporterte forsøk på selvmord. Logiske tilbakevendingsanalyser ble brukt til å eksaminere forbindelsen mellom seksuell orientering og utfall, med justeringer for demografiske karakteristika. RESULTAT: Selvmordsforsøk ble rapportert å være 28,1% for bifile/homofile menn, 20,5% for bifile/homofile kvinner, 14,5% for hetroseksuelle kvinner og 4,2% for hetroseksuelle menn....... KONKLUSJON: Det er beviser for en sterk sammenheng mellom risiko for selvmord og biseksualitet eller homoseksualitet hos menn.


For å se den originale teksten på engelsk klikk her (filstørrelse: 192 k)