pre-ref 11 


Ref. 11:
Kjo referencë është në anglisht.  Dokumenti tregon statistika nga një studim shumë i gjerë i ngacmimit seksual të fëmijëve. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):


Sulmi Seksual i Fëmijëve siç Raportohet nga Forcat e Ligjit: Karakteristikat e Viktimave, Krimeve dhe Kriminelëve

nga Dr. Hauard N. Snajder

Qendra Kombëtare për Drejtësinë Rinore

Korrik 2000, NCJ 182990

Një Raport Statistik që përdor të dhëna nga Sistemi i Raportimit Kombëtar të Krimeve të Ndodhura. 


Për ta parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit 140 k)