pre-ref 12  


Ref. 12:
Kjo është një përmbledhje e studimit të përshkruar në ref.11 më sipër. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):


Sulmet seksuale mbi Fëmijët e Vegjël të Raportuara tek Forcat e Ligjit: Karakteristikat e Viktimave, Krimeve dhe Kriminelëve
Tregon gjetje nga Sistemi Kombëtar i Raportimit të Bazuar në Krime (NIBRS) përsa i përket sulmeve seksuale, sidomos ndaj fëmijëve të vegjël. Të dhënat janë bazuar në raporte nga agjencitë e forcave të ligjit të 12 shteteve dhe mbulon vitet nga 1991 deri në 1996. Raporti tregon sulmet seksuale në 4 kategori: përdhunim me forcë, sodomizim me forcë, sulm seksual me objekt, dhe përkëdhelje me forcë. Gjetjet përfshijnë statistika të krimeve të sulmeve seksuale, të viktimave, të kriminelëve, gjinisë, përgjigja ndaj këtyre krimeve, vendndodhja, koha e ndodhjes, niveli i plagëve të viktimës, përjetimi i viktimës për moshën e kriminelit, marrëdhënia e viktimës me kriminelin, dhe karakteristika të tjera në detaj. Gjërat më spikatëse janë:

  • Gjashtëdhjetë e shtatë përlind të të gjitha viktimave të sulmeve seksuale të raportuara tek forcat e ligjit janë minorenë (nën moshën 18 vjeçare); 34% e të gjitha viktimave ishin nën moshën 12 vjeçare.
  • Një nga çdo shtatë viktima të sulmeve seksuale të raportuara tek forcat e ligjit ishin nën moshën 6 vjeçare.
  • Dyzet përlind e të gjithë kriminelëve të cilët viktimizonin fëmijë nën moshën 6 vjeçare ishin minorenë (nën moshën 18 vjeçare)

Për të parë dokumentin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 40 k)