pre-ref 13  


Ref. 13:
Kjo referencë është në anglisht dhe jep disa statistika shqetësuese për praktikat e zakonshme të seksit anal në komunitetin pederast. Praktika e seksit anal po bëhet gjithmonë e më e zakonshme tek meshkujt pederastë, rritur nga 57.6% në 1994 deri në 61.2% në 1997 brenda tre vjetëve. Nuk gjeta asnjë statistikë përfundimtare se sa mund të jetë rritur gjatë këtyre 10 vjetëve që në 1997. Por është e arsyeshme të mendojmë që promovimi dhe rekomandimi i formave të ndryshme të praktikave anale nga organizata si RFSL-ja kontribuojnë shumë në modën në rritje (shih Udhëzuesin Anal të RFSL-së në ref. 5).  E përkthyer në gjuhën tuaj kjo referencë lexon pjesërisht [MSM do të thotë Meshkuj që bëjnë seks me Meshkuj, CI është 95% intervali i vetëbesimit dhe UAI do të thotë Marrëdhënie e Pambrojtur Seksuale]:


Përqindja e MSM-ve të intervistuar që thanë që kanë marrëdhënie anale u rrit nga 57.6% (95% interval vetëbesimi CI=56.4%-58.9%) në 1994 në 61.2% (95% CI=60.1%-63.1%) në 1997 (p më pak se 0.01). Tek MSM-të që kishin marrëdhënie anale, përpjesëtimi i përdorimit “gjithmonë” të prezervativëve ra nga 69.6% (95% CI=68.1%-71.1%) në 1994 në 60.8% (95% CI=58.9%-62.7%) në 1997 (p më pak se 0.01) (Tabela_1). Rënia më e dukshme në përdorimin e vazhdueshëm të prezervativëve ndodhi tek meshkujt e moshës 26-29 vjeç (nga 68.2% {95% CI=64.8%-71.5%} në 1994 në 58.0% {95% CI=53.7%-62.1%} në 1997). Përpjesëtimi i meshkujve që treguan që kishin pasur partnerë të shumtë seksualë dhe i UAI-së u rrit nga 23.6% (95% CI=21.9%-25.4%) në 1994 në 33.3% (95% CI=31.1%-35.6%) në 1997 (p më pak se 0.01). Rritja më e madhe në këtë sjellje të rrezikut të lartë ishte tek të anketuarit me moshë më të vogël se 25 vjeç (nga 22.0% {95% CI=18.4%-25.9%} në 1994 në 32.1% {95% CI=27.7%-36.7%} në 1997; p më pak se 0.01). Rënia e përdorimit të vazhdueshëm të prezervativëve dhe rritja e përpjesëtimit të deklarimit të MSM-së dhe UAI me partnerë të shumtë ka ndodhur në të gjitha grupet racore/etnike. Në 1997, 45% (95% CI=41.4%-48.8%) e 865 MSM-ve që kishin pasur UAI gjatë 6 muajve të kaluar gjithashtu thanë që nuk e dinin gjendjen HIV të partnerëve të tyre. Tek 525 MSM-të që kishin pasur UAI dhe partnerë të shumtë gjatë 6 muajve të kaluar, 68.0% (95% CI=63.9%-72.7%) thanë që nuk e dinin gjendjen HIV të të gjithë partnerëve të tyre seksualë.

Problemet e gonorresë rektale tek meshkujt ranë nga 1990 deri në 1993 (42, 33, 23, dhe 20 për 100,000 meshkuj të rritur, përkatësisht). Nga 1994 deri në 1997, u rrit nga 21 në 38 për 100,000 meshkuj të rritur (p më pak se 0.01) (Tabela_1). Kjo rritje u vëzhgua në të gjitha grupet racore/etnike dhe grupmoshat por më e larta ishte tek meshkujt nga 25-34 vjeç (nga 41 në 83 raste për 100,000 meshkuj të moshës 25-34 vjeçare, p më pak se 0.01).


Për të parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 164 k)