pre-ref 23  


Ref. 23:
Kjo referencë (në anglisht) është një përmbledhje e studimit origjinal të Bejli dhe Pillardit që më vonë u provua të ishte i gabuar dhe madje i rremë. Pa marrë parasysh këtë, këtë raport e citojnë akoma shumë aktivistë homoseksualë si “provë” që homoseksualiteti është në përgjithësi i trashëgueshëm. E përkthyer në gjuhën tuaj përmbledhja lexon (pjesërisht): 


Nga të afërmit të cilëve mund ti përcaktohej orientimi seksual, 52% (29/56) të binjakëve monozigotë, 22% (12/54) e binjakëve dyzigotë, dhe 11% (6/57) e të afërmve të adoptuar ishin homoseksualë.


Për të parë përmbledhjen origjinale në anglisht, klikoni këtu (madhësia e skedarit 192 k)