pre-ref 24  


Ref. 24:
Kjo referencë (në anglisht) është e studimit të treguar nga Bejli-Dun-Martin që e hodhi plotësisht poshtë studimin e mëparshëm të Bejli-Pillard (ref 23). Ata nuk i zgjodhën fjalët kur e kritikuan studimin Bejli-Pillard. Ata shkruan si më poshtë (faqja 533; kolona e djathtë) e përkthyer në gjuhën tuaj: 


Kjo sugjeron që përkatshmëri të studimeve të mëparshme ishin ekzagjeruar për shkak të përkatshmërisë që varej nga anshmëria e zgjedhjes (që është anshmëria e mostrës). 

Ata thanë më tej:

Ky studim nuk dha mbështetje të duhur statistike për rëndësinë e faktorëve gjenetikë për orientimin homoseksual.


Për të parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 1.4 MB)