pre-ref 26  


Ref. 26:
Kjo referencë (në anglisht) është e raportit nga Sajmon Lëvaj (vetë homoseksual) që është keqinterpretuar me qëllim nga media. I përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):


Një Ndryshim në Strukturën e Hipotalamit ndërmjet Meshkujve Heteroseksualë dhe Homoseksualë
Simon LeVay

Pjesa e parme e hipotalamit të trurit merr pjesë në rregullimin e sjelljes seksuale të mashkullit tipik. Volumet prej katër grupe qelizash në këtë zonë [bërthamat e ndërmjetme të hipotalamit të parmë (INAH) 1, 2, 3 dhe 4] u matën në masën e pasvdekjes nga tre grupe: femra, meshkuj të cilët mendohej të kishin qenë heteroseksualë, dhe meshkuj homoseksualë. Nuk u gjetën ndryshime mes grupeve në volumet e INAH 1, 2 ose 4. Siç ishte raportuar më parë, INAH 3 ishte më shumë se dy herë më i madh tek meshkujt heteroseksualë ashtu siç edhe tek femrat. Ishte gjithashtu, më shumë se dy herë më i madh tek meshkujt heteroseksualë sesa tek ata homoseksualë. Ky zbulim do të thotë që INAH është i ndryshueshëm me orientimin seksual, të paktën tek meshkujt, dhe sugjeron që orientimi seksual ka një nën shtresë biologjike”.


Pas përmbledhjes së raportit, siç u shkrua nga Lëvaj, ka tre kritika të ndryshme të studimit të Lëvajit.

Për të parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 356 k)