pre-ref 2  


Ref. 2:
Kjo referencë është në anglisht dhe flet për se si jetëgjatësia mesatare statistikore tek meshkujt pederastë dhe biseksualë që kanë arritur moshën 20 vjeçare, është midis 8 dhe 20 vjet më e shkurtër se e të gjithë meshkujve të tjerë. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht): 


Mundësia e të jetuarit nga mosha 20 deri 65 vjeçare për meshkujt pederastë dhe biseksualë është nga 32% për rastin e 3%, deri në 59% për rastin 9%. Këto numra ishin shumë më të ulëta se ato të meshkujve të tjerë ku mundësia e jetesës nga 20 deri në 65 vjeç ishte 78%. PËRFUNDIMI: Në një qendër kryesore kanadeze, jetëgjatësia në moshën 20 vjeçare për meshkuj pederastë dhe biseksualë është nga 8 deri 20 vjet më pak se meshkujt e tjerë. Nëse do të vazhdonte i njëjti model vdekjesh, llogarisim që gati gjysma e meshkujve pederastë dhe biseksualë që tani janë në moshën 20 vjeçare nuk do ta arrijnë moshën 65 vjeçare. 


Për të parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 116 k)