pre-ref 36  


Ref. 36:
Të jemi të sigurt, pati gjithashtu edhe media liberale, zakonisht që mbështesin agjendën homoseksuale, të cilët menduan që shfaqja kishte zgjatur shumë. Në një artikull mbi këtë temë në Gazetën Ditore në 26 maj 2005 ata shkruan si më poshtë (e përkthyer nga suedishtja në gjuhën tuaj): 


"Edukoini gjyqtarët mbi ligjin për tregtinë me seksin."

Pas deklaratave të kryetarit të Gjykatës së Lartë Bo Svenson në Lajmet Ditore dje, disa prokurorë besojnë që gjyqtarët duhet të kenë trajnim mbi ligjin e tregtisë së seksit. 
"Ata si duket nuk kuptojnë që njerëzit që paguajnë për seks janë në themelet e krimeve të përhapura të organizuara”, tha prokurori Hans Ihrman. 
Por kryesia e Gjykatës së Lartë e hedh poshtë propozimin si “të çuditshëm”.

Svensoni (Kryetari i Gjykatës) tha që kishte "shumë beqarë në profesionin tonë që kanë problem me gjetjen e seksit”. Kështu Svensoni citoi një poemë nga Gustav Froding, në të cilën rolit kryesor i duhet të shkojë tek prostitutat për të gjetur dashuri.

Shënim: Çdo ankesë për secilën nga pesë aktet kriminale të Thorsonit ishte e kotë. Dhe Thorsoni (nga 2007) akoma shërben si gjyqtar në Gjykatën e Lartë Suedeze. Ai gjithashtu ka pozita të tjera të rëndësishme në shoqëri. Ai është për shembull një anëtar i Komitetit Disiplinor në Shkollën e Biznesit të Stokholmit. 


Për të parë artikullin origjinal në suedisht klikoni këtu (madhësia e skedarit: 1.2 MB)