pre-ref 39  


Ref. 39:
Për djemtë që kanë rënë pre e ngacmimit homoseksual vurratat janë të thella. Megjithatë, ka shpresë. Ja një listë e burimeve të sugjeruara:

  1. Djem dhe Burra në Shërim nga Big Voice Pictures.  Shko te http://www.bigvoicepictures.com/boysandmensummary.html
  2. Jo më Viktima: Burra në shërim nga Incesti dhe Abuzime të tjera Seksuale Fëmijërore. Për të blerë këtë libër të lirë shko te http://www.amazon.com/dp/0060973005?tag=menwebA&creative=373489&camp=
    211189&link_code=as3&creativeASIN=0060973005
  3. Instituti Faith Trust: Duke punuar së bashku për të ndaluar dhunën seksuale dhe shtëpiake. Shko te http://www.faithtrustinstitute.org/
  4. Efektet Psikologjike të Abuzimit – Për viktimat e abuzimit shërimi kërkon kohë. Shkoni te
    http://snapnetwork.org/psych_effects/healing_takes_time.htm