pre-ref 6  


Ref. 6:
Këto janë rezultatet (në anglisht) të një studimi të gjerë mbi rrezikun më të lartë të vetëvrasjes tek meshkujt homoseksualë adoleshentë. U krye nga Departamenti i Pediatrisë tek Universiteti i Minesotës në Mineapolis, SHBA. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht):


Të gjithë meshkujt (n = 212) dhe femrat (n = 182) të cilët e përshkruan veten e tyre si biseksualë/homoseksualë u krahasuan me 336 heteroseksualë korrespondues të së njëjtës gjini me tre matje në dalje: mendimi i vetëvrasjes, qëllimi, dhe tentativat e vetë-raportuara. Analizat e prapashkimit logjistik u përdorën për të parë lidhjen midis orientimit seksual dhe matjeve në dalje për karakteristikat demografike. REZULTATET: Tentativat e vetëvrasjeve u raportuan nga 28.1% e meshkujve biseksualë/homoseksualë, 20.5% e femrave biseksuale/homoseksuale, 14.5% e femrave heteroseksuale dhe 4.2% e meshkujve heteroseksualë....PËRFUNDIMET: Ka prova që ka një lidhje të fortë midis rrezikut të vetëvrasjes dhe biseksualitetit apo homoseksualitetit te meshkujt.


Për të parë tekstin origjinal në anglisht, klikoni këtu (madhësia e skedarit: 192 k   )