pre-ref 7  


Ref. 7:
Kjo referencë është në anglisht dhe diskuton numrin më të lartë të pedofilisë tek meshkujt homoseksualë. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht): 


“Homoseksualët thonë që heteroseksualët i ngacmojnë seksualisht shumicën e fëmijëve, por statistikat tregojnë që homoseksualët ngacmojnë seksualisht në numra më të mëdhenj sesa heteroseksualët...
Los Ejnxheles Tajms bëri një sondazh në 1985 të 2628 të rriturve në SHBA. Nga të gjithë ata, 27% e femrave dhe 16% e meshkujve qenë ngacmuar seksualisht. Shtatë përlind e vajzave dhe 93% e meshkujve qenë ngacmuar nga të rritur të së njëjtës gjini. Kjo do të thotë që 40% e ngacmimeve të fëmijëve u kryen nga homoseksualët. (Los Angeles Times, Gusht 25-6, 1985)”


Për të parë tekstin origjinal (në anglisht) klikoni këtu (madhësia e skedarit: 152 k)