pre-ref 9  


Ref. 9:
Kjo referencë është në anglisht dhe diskuton numrin më të lartë të pedofilisë tek meshkujt homoseksualë. E përkthyer në gjuhën tuaj lexon (pjesërisht): 


Përmasat e pedofilisë heteroseksuale dhe homoseksuale tek krimet seksuale ndaj fëmijëve: një studim zbulues.
nga Frojnd K, Uatson RJ.  Departamenti i Seksologjisë së Sjelljes, Instituti Klarke i Psikiatrisë, Toronto, Ont., Kanada.

Hetime të mëparshme patën treguar që numri i krimeve seksuale ndaj fëmijëve femra kundër krimeve ndaj fëmijëve meshkuj është rreth 2:1.....raporti i pedofilëve heteroseksualë ndaj pedofilëve homoseksualë u llogarit të ishte rreth 11:1 . Kjo sugjeron që përpjesëtimi që rezulton i pedofilëve të vërtetë tek personat me një zhvillim erotik homoseksual është më i lartë se tek personat që zhvillojnë heteroseksualitetin.


Për të parë tekstin origjinal në anglisht klikoni këtu (madhësia e skedarit 192 k):