pre-ref 11 


Ref. 11:
Ova referenca je na engleskom.  Dokument pred vama izlaže statistike jedne veoma detaljne studije o seksualnom zlostavljanju dece.  Prevedeno na vaš jezik (deo) kaže:


Seksualni napadi na decu kao što su prijavljivani vlastima: žrtva, incident, i prestupnik

autor dr Havrd N. Snajder

Nacionalni centar maloletničke pravde

Jul 2000, NCJ 182990

Statistički izveštaj koji koristi podatke Nacionalnog izveštajnog sistema koji se zasniva na incidentima. 


Za ovaj tekst u originalu na engleskom kliknite ovde (veličina dokumenta: 140 k)