pre-ref 12  


Ref. 12:
Ovo je pregled studije koja je opisana u prethodnoj referenci odnosno ref.11.  
Prevedeno na vaš jezik (deo) kaže:


Seksualni napadi na decu kao što su prijavljivani vlastima: karakteristike žrtava, incidenata, i prestupnika
Predstavljeni su nalazi Nacionalnog incidentnog izveštajnog sistema (eng. skraćenica NIBRS) koji se tiče seksualnih nanapastvovanja, pogotovu na mladu decu.  Podatci su zasnovani na izveštajima policijsko bezbednosnih službi iz 12 država unutar SAD u periodu od 1991. do 1996. godine.  Izveštaj predstavlja seksualna napastvovanja u četiri kategorije: nasilno silovanje, nasilno bludničenje, seksualni napad s predmetom, i nasilno obljubivanje.  Nalazi takođe obuhvataju statistike o slučajevima seksualnog napada, o žrtvama, o prestupnicima, o njihovim polovima, ali i o reakciji na ove zločine, gde su se dogodili, vreme u koje su se dogodili, stepen povređenosti žrtve, žrtvin oseća o tome koliko godina ima prestupnik, i međusobni odnos žrtve i pretstupnika, i ostale detaljne karakteristike.  Pod najvažnije stvari spadaju sledeće:

  • 67% svih žrtava seksualnog napastvovanja je izjavilo policiji da im se to dogodilo dok su bili maloletni (pre 18 godine života); 34% sveukupnih žrtava je bilo mlađe od 12 godina.
  • Jedna u sedam žrtava seksualnog napastvovanja je izjavila u policiji da je, kada se to dogodilo imao-la manje od 6 godina.
  • 40% prestupnika koji su napastvovali decu mlađu od 6 godine su takođe bili maloletni (manje od 18 godina)

Za tekst u originalu na engleskom jeziku kliknite ovde (veličina dokumenta: 40 k)