pre-ref 22  


Ref. 22:
Ova referenca (na engleskom) se odnosi na pregled knjige “Marketing zla” koju je napisao David Kupelian.   U svojoj knjizi Kupelian opisuje kako je knjiga koju su izdali Kirk i Madsen (“Posle bala: Kako Amerika ’90-ih može da pobedi svoj strah od homoseksualaca”) postala jedna vrsta priručnika homoseksualne agende koja je imala neviđenog uspeha ne samo u SAD nego i širom sveta.  Prevedeno na vaš jezik (deo) glasi:


Konferencija rata
U februaru 1988. godine nekih 175 vodećih aktivista koji predstavljaju homoseksualne grupe širom zemlje su održali jednu ratnu konferenciju u Voretonu, Virdžiniji, da bi planirali svoje dalje pokrete.  Ubrzo nakon toga, aktivisti Marršal Kirk i Hanter Madsen su objavli svoju knjigu o sveobuhvatnim odnosima s javnošću odnosno o jednoj vrsti strategije koju je propagirala gej agenda već nekoliko godina do tada.

Kirk i Madsen nisu bili samo napaljeni aktivisti koji bi upadali u crkve i bacali kondome u vazduh.  Oni su bili pametni momci – veoma pametni.  Kirk je istraživač koji je završio neuropsihijatriju na Harvard univerzitetu, on je tamo radio s Džonsom Hopkinsom na studili o Neverovatnim mladim matematičkim umovima te je za njih pisao testove koji bili za ljude koji imaju koeficient inteligencije preko 200.  Madsen je doktorirao takođe na Harvardu u oblasti politike, on je bio pravi stručnjak o taktikama ubeđivanja javnosti i društvenom marketingu.  Oni su zajedno napisali knjigu pod naslovom "Posle bala: Kako Amerika ’90-ih može da pobedi svoj strah od homoseksualaca."

"Ma koiko god izgledalo cinično." Oni su objašnjavali na skupu, "AIDS nam daje šansu, ma koliko kratko, da ustanovimo sebe kao žrtve te da pravedno zaslužujemo posebnu Američku zaštitu i brižnost.  A u isto vreme," oni upozoravaju, "ona stvara masovnu histeriju baš takve vrste zbog koje smo proganjani, kamenovani i bačeni u srednji vek. …Na koji način mi možemo pridobiti njihovo maksimalno saosećanje i svesti njihove strahove na minimum?  Kako, igrati s ovim kartama koje nam je AIDS uručio, na najbolji način?"

Koja je osnova Kirkovog i Madsenovog plana? "Kampanju koju podržavamo u ovoj knjizi, iako je kompleksna, najviše zavisi o programu pristrasne propagande koja se temelji na davno ustanovljenim principima psihologije i reklamiranja."


Da vidite ovaj tekst u originalu na engleskom kliknite ovde (veličina dokumenta: 496 k)