pre-ref 25  


Ref. 25:
Ova referenca (koja je na engelskom) je izveštaj da su Berman i Brukner takođe pobili (do tada već neslavnu) Bejli-Pilardovu lažnu studiju (ref.23), što su i sami kasnije priznali.  Pilard – koji je i sam bio homoseksualac – je regrutovao učesnike koji su sudelovali kao primeri (u ref. 23 studiji), putem rekalma u homoseksualnim časopisima te je stoga namerno dobio prestrasne rezltate.  Njihova kritika Bejli-Pilardove studije (prevedena na vaš jezik) glasi (od strane 12 izveštaja; 3ći paragraf): 


Ostali istražitelji koji su sledili nisu uspeli da proizvedu slične rezultate.  Tada je izašlo na videlo da su Bejli i Pilard zapravo uticali na rezultate uzornog stanovništva na taj način što su ih regrutovali putem oglasa u pro-gej časopisima.


Da vidite tekst u originalu na engleskom jeziku kliknite ovde (veličina dokumenta:152 k)