pre-ref 26  


Ref. 26:
Ova referenca (koja je na engleskom) se odnosi na izveštaj Simona LeVaja (koji je i sam homoseksualac) koji je namerno pogrešno protumačen od strane medija.  Preveden na vaš jezik (deo) glasi:


Razlika u strukturi hipotalamusa kod heteroseksualnih i homoseksualnih muškaraca

Simon LeVaj

Anteriorni hipotalamus mozga učestvuje u regulaciji tipično-muškog seksualnog ponašanja.  Postoje četiri takve oblasti intersticijskog jezgra anteriornog hipotalamusa (INAH1-4), te su veličine istih bile izmerene posle smrti pacijenata koji potiču iz tri subjektne grupe ljudi: žene, muškarci za koje se predpostavljalo da su heteroseksualci, i homoseksualci.  Nikakve razlike u veličini nisu nađene u četiri oblasti odnosno kod INAH-a 1, 2 i 4.  Kao što je ranije navedeno, INAH 3 je bio više od duplo veći kod heteroseksualnih muškaraca nego li kod žena.  Takođe je, međutim, bio više nego dupno veći kod heteroseksualnih muškaraca nego li kod homoseksualnih muškaraca.  Ovaj nalaz ukazuje na to da seksualna orjentacija čoveka zavisi od veličine njegovog INAH-a, barem je to slučaj kod muškaraca, te u skaldu s time možemo da zaključimo da je seksualna orjentacija biološkog porekla.”


Sledi sumarizacija izveštaja, kako ju je napisao LeVaj, odnosno izložene su i tri različite kritike LeVajove studije.

Da vidite ovaj tekst u originalu na engleskom kliknite ovde (veličina dokumenta: 356 k)