mppre-ref 2  


Ref. 2:
Ova referenca je na engleskom i govori nam o statistički prosečnom životnom veku homoseksualnih i biseksualnih muškaraca, koji su napunili 20 godina, koji je od 8 do 20 godina kraći za sve muškarce.  Prevedeno na vaš jezik (delom) kaže:


Verovatnoća življenja od 20 do 65 godine za homoseksualne i biseksualne muškarce je pokrivala spektar od 32% u scenariju od 3%, do 59% u scenariju od 9%.  Ove brojke su znatno manje nego one koje se odnose za sve muškarce gde je verovatnoća preživljavanja od 20 do 65 godine čitavih 78%. ZAKLJUČCI: U jednoj od velikih kanadskih metropola, životni vek do šezdeset pete godine za homoseksualne i biseksualne muškarce kraći za od 8 do 20 godina manje u poređenju sa sveukupnim muškarcima.  Ako ovaj šablon nemorala nastavi, procenjujemo da gotovo polovina svih homoseksualnih i biseksualnih muškaraca koja trenutno ima 20 godina neće doživeti svoj 65-ti rođendan. 


Ako želite da pogledate ovaj tekst u originalu kliknite ovde (veličina dokumenta: 116 k)