pre-ref 6  


Ref. 6:
Ovi rezultati su (na engleskom) uzeti iz obimne studije o višoj stopi samoubistava među homoseksualnim adolescentima.  Studiju je izveo pedijatrijski odsek pri Minesotinom univerzitetu koji se nalazi u Mineapolisu, SAD.  Prevedeno na vaš jezik (deo) kaže:


Svi muškarci (n = 212) i žene (n = 182) koji su sebe opisali kao biseksualce/homoseksualce su bili upoređeni s 336 parova heteroseksualaca i to na tri različite mere ishoda: pomisao o samoubistvu, namera, i samo-prijvljeni pokušaji. Logističke regresione analize su bile korišćene da se pregledaja povezanost između seksualne orjentacije i ishoda mera s prilagodivim demografskim karakteristikama.  REZULTATI: Pokušaji samoubistva su prijavljeni od strane 28.1 % biseksualnih/homoseksualnih muškaraca, 20.5% biseksualnih/homoseksualnih žena, 14.5% heteroseksualnih žena, i 4.2% heteroseksualnih muškaraca…… ZAKLJUČCI: Postoje jaki dokazi o povezanosti rizika od samoubistva i biseksualnosti/homoseksualnosti kod muškaraca.


Za pristup originalu ovog teksta na engleskom kliknite ovde (veličina dokumenta: 192 k   )