No.5

บทวิจารณ์ของการค้นคว้า วิจัยของ Hamer

 
Hamer และลูกทีมของเขา ได้สรรหาสมาชิกกลุ่มผู้ชายรักร่วมเพศ 76 คน จากโครงการบำบัดรักษาโรคเอดส์ พวกเขาทุกคนอ้างว่า เขามีพี่ชายที่เป็นรักร่วมเพศ อย่างน้อย 1 คน และเป็นแบบอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเบี่ยงเบน เป็นชายรักร่วมเพศ ในหมู่ลุงที่มาจากฝ่ายของแม่ แต่ไม่มีในหมู่ลุง ที่ มาจากฝ่ายของพ่อ ทีมงานของ Hamer สร้างสมมุติฐานว่านี่ควรที่จะสะท้อน ให้เห็นว่าพันธุกรรมบางอย่าง ที่อยู่ในโครโมโซมเอ็กซ์ ผู้ชายได้พันธุกรรม โครโมโซมเอ็กซ์ จาก 1 ใน 2 โครโมโซมเอ็กซ์ของแม่, และได้รับโครโมโซมวาย จากพ่อของเขา เนื่องจากแม่ไม่ใช่ เป็นคนรักร่วมเพศ มันเลยถูกคาดเดาว่า มันเป็นแค่ 1 ใน 2 โครโมโซมเอ็กซ์ของแม่ ที่มีพันธุกรรมที่เป็นเกย์ ดังนั้น, ในประชากรทั่ว ๆ ไป ราว ๆ ครึ่งหนึ่งของเด็กผู้ชาย จะลงเอยด้วยตัวโครโมโซมเอ็กซ์ ที่มีพันธุกรรมเป็นเกย์ และเด็กผู้ชายอีกครึ่ง ไม่มีพันธุกรรมเป็นเกย์ แต่ในตัวอย่างของพี่ - น้องของชายรักร่วมเพศ 40 คู่, ไม่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของพวกเขา (20 คู่) แต่เป็น 33 คู่ ที่มีโครโมโซมเอ็กซ์ ที่มีความแตกต่างใน q28 พันธุกรรม ที่เป็นกลุ่มแบบอย่างที่ปกติทั่ว ๆ ไป เนื่องจากตัวเลขนี้ (33) เป็นตัวเลขที่เกินเลยกว่า ที่จะคาดเดา 50 % พวกเขาได้สันนิษฐานไว้ว่า พันธุกรรมเฉพาะเจาะจงนี้ มีติดตัวอยู่ในผู้ชายรักร่วมเพศ อย่างไรก็ดี, ยังคงมีชายรักร่วมเพศอีก 7 คู่ ปราศจาก “เครื่องหมาย” นี้ในพันธุกรรม ถ้าการค้นพบนี้เป็นเรื่องจริง และซื่อตรงและดังนั้นสามารถที่จะถูกถอดแบบสำเนา ในการค้นคว้าครั้งต่อไป, บทสรุปที่จะกระทำได้ก็ยังคงอยู่ในวงจำกัด : รูปแบบโครโมโซม ที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่จำเป็นต้อง หรือเพียงพอที่จะ เป็นสาเหตุของการเป็นคนรักร่วมเพศ มันไม่มีความจำเป็นเพราะ 7 ใน 40 คู่ของชายรักร่วมเพศ ไม่มีรูปแบบนี้ และมันก็ยังไม่เพียงพอ เพราะว่าการค้นคว้าต่อ ๆ มาโดยทีมของ Hamer (รวมถึง พี่ - น้อง ผู้ชายที่ไม่ใช่รักร่วมเพศ ที่มีภูมิหลังที่เหมือนกัน) แสดงให้เห็นว่าพี่ - น้อง ผู้ชายที่รักเพศตรงข้ามบางคน มีเครื่องหมาย q28 ที่เหมือนกันของพันธุกรรม การทำเครื่องหมายพันธุกรรมแบบนี้ และการเชื่อมต่อเป็นคำจำกัดความ ที่ยอมรับกันได้ยากของ “พันธุกรรมเกย์” แต่ (ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยที่ซื่อตรง) มันสามารถที่จะถกเถียง ได้ว่ามัน อาจจะมีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการทำเครื่องหมายพันธุกรรมเฉพาะเจาะจงนี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับลักษณะพิเศษ ที่จูงใจบุคคล ที่อ่อนแอไม่มั่นคง ให้กลายเป็นคนรักร่วมเพศ ยกตัวอย่างเช่น, บุคคลคนหนึ่งถูกทำเครื่องหมายพันธุกรรมนั้น อาจจะมีพันธุกรรมที่จูงใจ ให้เป็นคนที่มีนิสัยชอบค้นหา - สิ่งแปลกใหม่ หรืออะไรก็แล้วแต่ ใครจะไปรู้ว่ามันคืออะไร ?