อ้างอิง  pre - ref  10


อ้างอิง  Ref. 10A :

       คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ  และสาธยายถึงรายงานหลายฉบับ และหลักฐานของเรื่องที่ว่า  มีอัตราส่วนของการสมสู่ทางเพศกับเด็กผู้ชาย ที่สูงกว่ามากในหมู่ผู้ชาย ที่รักร่วมเพศ   ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ  มันเขียนไว้ว่า   (เป็นบางส่วน) 

       “การค้นคว้าในเรื่องการสมสู่กับเด็กผู้ชาย ที่ลงในสมุดคู่มือของการบำบัดโรคจิต โดย  “A  study  on  polophilia  in  the  Psychiatric  Journal  of  the  University  of  Ottawa  รายงานไว้ว่า  “ตามที่ได้ตีพิมพ์แล้วนั้น,   การค้นพบอัตราส่วน  2 : 1  ของคนที่รักเพศตรงข้าม กับคนที่รักเพศเดียวกัน  ในการกระทำชำเราเด็ก ได้ถูกทำการพิสูจน์แล้ว’

       และด้วยการอ้างอิงกับการรายงาน โดย  Bradford  et  al  (20):

       John  M. W. Bradford,  et  al.,   “การกระทำชำเราเด็ก ของคนที่รักเพศตรงข้าม กับคนที่รักร่วมเพศ”  จากสมุดคู่มือของการบำบัดโรคจิต โดย  University  of  Ottawa  13  (1988)  :  225

       การค้นคว้าที่ได้มาจากที่อื่น ๆ  เขียนว่า “นักค้นคว้าวิจัยได้ประเมินไว้ต่างกัน ของเหตุการณ์ของการสมสู่ทางเพศกับเด็กผู้ชาย  อยู่ระหว่าง 19 % - 33 %   ของการรายงานเกี่ยวกับ การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ,’  หน้า 218 ”

       เพื่อที่จะดูข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษให้   คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม : ______ ) :

Ref. 10B :

อ้างอิง  Ref. 10B :

      คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ และได้สาธยายเหมือนกันเกี่ยวกับหลักฐานหลายชิ้นว่า  ในหมู่คนรักร่วมเพศ ที่เป็นผู้ชายอัตราส่วน ของการกระทำ

ชำเราเด็กผู้ชาย จะมีมากกว่ามากเลย   ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณไว้แล้ว  มันเขียนไว้ว่า  (ในบางส่วน)  :

       “ถึงแม้ว่าผู้รณรงค์ที่เป็นชายรักร่วมเพศ ได้พยายาม ที่จะแยกวิถีการดำเนินชีวิตของชายรักร่วมเพศ  ออกจากการกระทำชำเราเด็กผู้ชาย,  แต่มันยังคงเหลือไว้ซึ่ง ความเกี่ยวพันธ์ที่ทำให้ลำบากใจระหว่าง  2  ฝ่าย   ในขณะที่ชายรักร่วมเพศหลาย ๆ คนอาจจะไม่ค้นหาคู่ขา ที่อายุน้อยกว่า,  หลักฐานก็ได้แสดงให้เห็นว่า  มันเป็นจำนวนไม่ได้สัดส่วนของผู้ชายเกย์ ค้นหาชายหนุ่ม หรือเด็กผู้ชายให้เป็นคู่ขาทางเพศ   ความเชื่อมโยงของการรักร่วมเพศ และการกระทำชำเราเด็กผู้ชาย ได้ถูกอธิบายไว้ดังต่อไปนี้  :  

       วัฒนธรรมในการกระทำชำเราเด็กผู้ชายของเกย์

       Thorstad   ได้กล่าวชมเชย  Jim  Kepner,  ซึ่งเมื่อก่อนเป็นผู้ดูแลของห้องสมุดของเกย์  และเลสเบี้ยนนานาชาติในนครลอสแองเจลลิส   เขาได้พูดไว้ว่า  “สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะพูดก็คือ ถ้าพวกเราปฏิเสธคู่รักที่เป็นเด็กผู้ชาย ในท่ามกลางพวกเราวันนี้แล้ว พวกเราก็ควรที่จะหยุดโบกธงของ ยุคกรีซโบราณ,  ของไมเคิล   แองเจลโล่  (Michelangelo) ,  ลีโอนารโด้  ดาวินซี่  (Leonardo  da  Vinci) , ออสการ์  ไวด์  (Oscar  Wilde) ,  และ วิลเลี่ยม  เซกสเปียร์  (Shakespeare)   พวกเราควรที่จะหยุดอ้างอิงถึงคนเหล่านี้ว่า เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราได้สืบทอดกันมานอกเสียจากว่าพวกเราจะขยายความคิดของเรา ให้กว้าง และบอกให้ทุกคนรู้ว่า ความเป็นเกย์หมายความว่าอะไรในทุกวันนี้  (20)’...............

       ในปี  1985  สมาคมความรักระหว่างผู้ชายกับเด็กผู้ชาย ในทวีปอเมริกาเหนือ   (North  American  Man - Boy  Love  Association)  (NAMBLA)ซึ่งได้สนับสนุนอย่างเปิดเผย   “การร่วมเพศผู้ใหญ่ - เด็กผู้ชาย”,  ได้ถูกรับเป็นสมาชิกในรัฐนิวยอร์ก ในสภาองค์กรเลสเบี้ยนและเกย์   เช่นเดียวกับสมาคมเกย์นานาชาติ - - -  ปัจจุบันคือสมาคมเลสเบี้ยน และเกย์นานาชาติ  (International  Lesbian  and  Gay  Association)  (ILGA)   ในระหว่างกึ่งทศวรรษที่ 1990   สมาคม  ILGA  และ  NAMBLA   และกลุ่มที่ชอบร่วมเพศกับเด็กผู้ชายอื่น ๆ   ต้องสูญเสียสถานภาพของ เอนจีโอ  (Non - Governmental  Organization  in  the  United  Nations)  (NGO)  ในสหประชาชาติ  (21) ”

       เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ   คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  192  k) :