อ้างอิง  pre - ref  11


อ้างอิง  Ref.  11 :

      คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ   เอกสารนี้นำเสนอสถิติจากการค้นคว้า ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและเยาวชน   ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ   มันเขียนไว้ว่า  (ในบางส่วน)  :

Sexual  Assault  of  Young  Children  as  Reported  to  Law  Enforcement : Victim,  Incident,  and  Offender

การข่มขืนเด็ก และเยาวชนที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  :  ผู้เคราะห์ร้าย ,  เหตุการณ์  และลักษณะพิเศษ ของผู้กระทำผิด

โดย  Howard  N. Snyder,  ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์

ศูนย์กลางสำหรับความยุติธรรม เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ     National  Center  for  Juvenile  Justice

กรกฎาคม  2000,   NCJ  182990

การรายงานเป็นสถิติโดยใช้ข้อมูลจาก ระบบการรายงานเหตุการณ์เป็นหลัก

เพื่อที่จะดูข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ   คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  140  k)