อ้างอิง  pre - ref  15


อ้างอิง   Ref.  15  :

       คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาสวีเดน และก็ได้มาจากเวปไซด์ของ  RFSL  เหมือนกัน   มันแสดงให้เห็นด้วยภาพถึงความสำส่อน และความประพฤติที่เสี่ยง –  สูงในหมู่คนรักร่วมเพศ และสาเหตุของการระบาดของโรค ที่จะกระทบต่อมวลมนุษย์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ   ถูกแปลเป็นภาษาของคุณซึ่ง เขียนไว้ว่า  (เป็นบางส่วน) :

       พวกเรารักซึ่งกันและกัน  และได้ตรวจเลือดแล้วว่าไม่ได้เป็นเอดส์  พวกเราร่วมเพศซึ่งกัน และกันโดยปราศจากการใช้ถุงยางอนามัย   แต่เราได้ใช้ถูกยางอนามัย เมื่อตอนที่เราร่วมเพศกับคนอื่น   พวกเราได้มีการตกลงกันก่อน เพื่อความปลอดภัยหากเราทั้งสองได้ตรวจเลือด และผลออกมาเป็นผลลบ  2  ครั้งในระหว่างระยะห่าง  3  เดือน  แล้วก็ร่วมเพศกันอย่างปลอดภัยในระหว่างนั้น    มันใช้เวลาถึง  3  เดือนสำหรับให้เวลาตัวภูมิคุ้มกัน ในร่างกายที่จะก่อตัว  ในเวลานั้นคุณต้องทำการตกลงกันไว้ก่อน เกี่ยวกับจะใช้กฎบังคับอะไร   ถ้าคุณได้พบกับคู่นอนคนอื่น ที่นอกเหนือจากนั้น   เวลานั้นก็ร่วมเพศเรื่อย ๆ  โดยใช้ถุงยางอนามัย   และบอกกับคู่นอนของคุณทันทีทันใด  ถ้าคุณได้ร่วมเพศโดยมิได้ป้องกันไว้ก่อน,  นั่นเป็นการตกลงกันที่ดี

       เพื่อจะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน  คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  :  124k )