อ้างอิง  pre - ref  1

อ้างอิง  Ref. 1 :

คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ  และได้พูดถึงค่าเฉลี่ยระยะยาว ของช่วงชีวิตที่สั้นมาก สำหรับพวกรักร่วมเพศ ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ เขียนไว้ว่า   (เป็นบางส่วน) :

เราได้รวบรวมไว้ในรายงาน  CDC อันล่าสุดที่เป็นคำแถลง ที่มักจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ของบทพิสูจน์ทั้งหมด ที่มีอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับ การมรณะกรรม  ที่ว่าไว้ว่าในช่วงระยะเวลาของชีวิต ของผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย, ถูกทำให้สั้นลง  20 ถึง  30 ปี จากโรคเอดส์,  และเป็นไปได้ว่าจากสาเหตุอื่น

เพื่อที่จะดูเอกสารต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  188  k)