อ้างอิง  pre - ref  25


อ้างอิง  Ref. 25 :

       คำอ้างอิงนี้  (เป็นภาษาอังกฤษ) เป็นผลรายงานโดย  Bearman - Bruckner ที่ได้กล่าวอ้างว่าการค้นคว้าโดย  Bailey - Pillard นั้นผิด โดยตลอด  (ref.23)   (อ้างอิง  ref.23) ,  ซึ่ง  1 ใน  2  นักวิจัยค้นคว้านี้ได้ยอมรับว่าผิด   Pillar  เป็นชายรักร่วมเพศได้สรรหาสมาชิกตัวอย่าง โดยผ่านการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ของพวกชายรักร่วมเพศ  และด้วยเหตุนั้นได้โน้มเอียงผลลัพธ์ ด้วยความตั้งใจ  (ref.23)  (อ้างอิง ref.23)  เขาทั้ง  2 คน ยังได้วิพากษ์วิจารณ์การค้นคว้า ของ  Pillard - Bailey (ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ) เขียนไว้ว่า  (จากหน้า  12 ของรายงาน  ; ย่อหน้าที่ 3)  :

       เป็นสาระสำคัญของความสอดคล้อง ที่สูงสำหรับการเบี่ยงเบนของชายรักร่วมเพศ  ที่ถูกรายงานไว้ในการวิจัยค้นคว้าก่อนหน้านี้  เราเชื่อว่าการวิจัยก่อนหน้านี้ ผิดพลาดอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการพึ่งพาที่ไว้วางใจกับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของการวิจัย  แต่ได้ตัวอย่างมาจากผู้อ่าน ของหนังสือพิมพ์ของพวกเกย์,  และไปไว้วางใจกับหลักฐาน ที่ไม่ซื่อตรง

เพื่อจะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  152  k )