อ้างอิง pre - ref 26

อ้างอิง Ref. 26:

คำอ้างอิงนี้ (เป็นภาษาอังกฤษ)เป็นผลรายงานของ Simon LeVay (เป็นผู้ชายรักร่วมเพศ) ที่ได้ถูกถอดความหมายผิดอย่างตั้งใจ โดยสื่อสารมวลชนได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนไว้ว่า (ในบางส่วน) :

A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men

ความแตกต่างของโครงสร้างสมองส่วนหน้า ที่เป็นพื้นของผนังข้างของห้องสมองที่สาม ระหว่างผู้ชายที่รักเพศตรงข้าม และผู้ชายที่รักร่วมเพศ

Simon LeVay

ส่วนของสมองส่วนหน้า มีส่วนร่วมในการบังคับควบคุมพฤติกรรมทางเพศ ของผู้ชายทั่วไปปริมาณทั้งหมดของเซลล์ 4กลุ่ม (เกี่ยวกับช่องแคบเล็ก ๆ ระหว่างเซลล์ที่เป็นแก่นกลาง ของสมองส่วนหน้า (INAH) 1 , 2 , 3 และ 4)ได้ถูกตรวจวัดเนื้อเยื่อ ในการชันสูตรศพจากกลุ่ม 3หัวข้อ : ผู้หญิง,ผู้ชายผู้ซึ่งสันนิษฐานว่า เพศผู้ชายรักเพศตรงข้าม,และผู้ชายรักร่วมเพศไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในการประมาณของ INAH 1 , 2 และ 4 อย่างที่ได้เคยรายงานไว้แล้วว่า, INAH 3 เป็นมากกว่า 2เท่าซึ่งใหญ่กว่า ในผู้ชายรักเพศตรงข้ามเมื่อเทียบกับในผู้หญิงมันก็ใหญ่กว่าเป็น 2เท่าเช่นนี้ ในผู้ชายรักเพศตรงข้าม เมื่อเทียบกันกับในผู้ชายรักร่วมเพศบทพิสูจน์อันนี้บ่งบอกถึง INAHที่มีสองรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องของเพศ,อย่างน้อยที่สุดในผู้ชาย,และแนะนำไว้ว่า เรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ มีรากฐานมาจากผลทางชีวภาพ

ต่อไปนี้เป็นรายงานย่อ,เขียนโดย LeVay, เป็นสาระสำคัยของผู้วิพากษ์วิจารณ์ 3คนจากการค้นคว้าของ LeVay

เพื่อจะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ (ขนาดแฟ้ม : 356 k )