อ้างอิง  pre - ref  2

อ้างอิง  Ref. 2 :

คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ  และพูดเกี่ยวกับวิธีหาค่าเฉลี่ยของช่วงอายุชีวิตของคน โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติสำหรับพวกเกย์ และพวกกระเทยที่รู้สึกทางเพศ ต่อทั้งชายและหญิง  (bisexual), ผู้ซึ่งได้บรรลุอายุครบ  20 ปี, จะมีอายุ  8 ถึง  20  ปี  อายุสั้นกว่าผู้ชายทั่วไปทั้งหมด  ได้ถูกแปล เป็นภาษาของคุณเขียนไว้ว่า  (เป็นบางส่วน) :

ความเป็นไปได้ ที่จะดำรงชีวิตจากอายุ  20 ถึง  60 ปี สำหรับเกย์และกระเทยที่รู้สึกทางเพศต่อทั้งชายและหญิง  (bisexual) มีลำดับจาก  32 สำหรับ  3 %   ของแผนการ ,  ถึง  59 % สำหรับ  9 ของแผนการ ตัวเลขเหล่านี้ค่อนข้างจะต่ำกว่าผู้ชายทั้งหมด ซึ่งความเป็นไปได้ของการดำรงชีวิต จากอายุ  20 ถึง  65  ปี  เป็น  78 %

บทสรุป : ในศูนย์กลางที่สำคัญของชาวแคนาดา, ช่วงอายุของชีวิตของคนที่  20 ปี สำหรับเกย์และกระเทยที่รู้สึกทางเพศ ต่อทั้งชายและหญิง เป็น 8 ถึง 20ปี ซึ่งน้อยกว่าผู้ชายทั้งหมดทั่วไป ถ้ารูปแบบอัตราการตายที่เป็นอยู่ยังคงดำเนินต่อไป,  เราประเมินไว้ว่าเกือบจะครึ่งหนึ่ง ของพวกเกย์และกระเทยที่รู้สึกทางเพศ ต่อทั้งชายและหญิง ซึ่งในปัจจุบันอายุ  20 ปี จะไม่มีโอกาสบรรลุ  65 ปี เพื่อฉลองวันเกิดของเขา

เพื่อที่จะดูเอกสารต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  116  k)