อ้างอิง  pre - ref  3

อ้างอิง  Ref. 3 :

คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน  และได้บรรยายเช่นเดิมการค้นคว้า อีกชิ้นงานหนึ่งเกี่ยวกับ ระยะเวลาช่วงชีวิตสำหรับผู้ชายเกย์ ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ เขียนไว้ว่า  (เป็นบางส่วน) :

การค้นคว้าอีกชิ้นงานหนึ่ง ก็ได้ยืนยันเช่นเดิมว่าระยะเวลาช่วงชีวิตของเกย์ ที่สั้นกว่าถึง  20 ปี

ที่รัฐวอชิงตัน,  ดีซี,  วันที่  6 มิถุนายน  2005  (เว็ปไซด์  LifeSiteNews.com) – การค้นคว้าชิ้นงานใหม่ ซึ่งวิเคราะห์ถึงการมรณกรรม ของเกย์จำนวนเป็นหมื่น ๆคน และได้เปรียบเทียบมันเข้ากับการตาย ที่เกิดจากโรคเอดส์ ที่ได้ข้อมูลจากศูนย์กลางควบคุมโรคของอเมริกา  (CDC.), ที่ได้แสดงไว้ว่า  ระยะเวลาของช่วงชีวิต สำหรับชายรักร่วมเพศมีอายุ 20 ปี สั้นกว่าอายุโดยเฉลี่ยของประชากรทั่วไป  การค้นคว้า, ที่มีชื่อเรื่องว่า  การมรณกรรมของชาย ที่เป็นเกย์ที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นทางการ ถึงการตายจากโรคเอดส์, ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือในเรื่อง รายงานในเรื่องจิตวิทยา  Psychological  Reports  (2005 ; 96 : 693 - 697)............ในการให้สัมภาษณ์กับ   LifeSiteNews.com,  Dr. Paul  Cameron,  ประธานของสถาบัน การค้นคว้าเกี่ยวกับครอบครัว และมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคน ผู้ซึ่งเป็นผู้นำในการค้นคว้า, ชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ได้แปลกใจเลยกับบทพิสูจน์ ที่เขาได้อ่าน แน่นอนทีเดียวเขาพูดว่า มันเป็นการสนับสนุนการยืนยันยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับสิ่งที่ได้รับรู้กันมานานแล้ว และการค้นคว้าอื่น ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วเหมือนกัน

เพื่อที่จะดูเอกสารต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  212  k)