อ้างอิง  pre - ref  40

อ้างอิง  Ref. 40 :

       คำอ้างอิงนี้เป็นการสำรวจ เกี่ยวกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าใน  25 ประเทศ ประเทศสวีเดน เป็นประเทศที่รั้งท้ายที่สุด,   ทั้งความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ในพระเจ้าและเกี่ยวกับความเชื่อหรือไม่ว่า มีนรกจริง  ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนไว้ว่า  (เป็นบางส่วน)  :

ชาวสวีเดนรั้งท้ายที่สุดในการสำรวจ เกี่ยวกับความศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้า   (Swedes  in  last  place in  survey  about  faith  in  God)

มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวเดนมาร์ก มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า, ซึ่งทำให้เขาเป็นประเทศที่เคร่งศาสนาที่สุด ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย   แต่ชาวสวีเดนได้ที่สุดท้าย  (ที่โหล่) ในการสำรวจของ  25 ประเทศในโลกนี้

       จากการไต่สวนสำรวจของความเลื่อมใสศรัทธา ในศาสนาในประเทศเดนมาร์ก ได้ถูกดำเนินการโดยกลุ่มนักวิจัยค้นคว้ากลุ่มหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัย  University  of  Alborg  และเป็นส่วนหนึ่ง ของการวิเคราะห์ระดับนานาชาติ ซึ่งประชากรใน  25 ประเทศที่เป็นตัวแทนของตัวอย่างตอบคำถาม ในคำถามที่ว่า  คุณมีความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่?   53 %  ของชาวเดนมาร์กตอบว่า   เชื่อ ต่อคำถามนี้

ประเทศโปรตุเกสเคร่งศาสนา  (Religious  Portugal)

       ประเทศโปรตุเกส เป็นประเทศผู้นำโดยมี  92 %   ที่มีความเชื่อนับถือในพระเจ้า, ตามมาด้วยประเทศโปแลนด์ และอเมริกาซึ่งมีตัวเลขที่  86 และ 84ตามลำดับ.......... ประเทศสวีเดนได้ลำดับที่  25 ในรายชื่อ, หรือจะพูดให้ไพเราะเป็นประเทศสุดท้าย, โดยมีคนแค่  32 ผู้ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธา ในพระเจ้า ..........  11 % ของชาวเดนมาร์กไปสวดมนต์ที่โบสถ์ อย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือน, ในขณะที่ตัวเลขของประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวีเดนเป็น  10 และ 8 ตามลำดับ ในประเทศอเมริกา  48 ไปสวดมนต์ที่โบสถ์อย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือน

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  2.2  MB )