อ้างอิง  pre - ref  42

อ้างอิง  Ref. 42:

      คำอ้างอิงนี้เป็นคำแถลง โดยหัวหน้าของสมาคม  SMF   (Swedish  Missions  Association) สมาคมทูตสวรรค์ของสวีเดน,  แสดงความพอใจ ต่อกฎหมายใหม่ของสวีเดน ที่ทำให้ผิดกฎหมายในการกระทำที่   การก้าวร้าว  และ  การขาดความเคารพนับถือ  ต่อคนรักร่วมเพศ ถูกแปลเป็นภาษาของคุณแล้ว  มันเขียนไว้ว่า   (เป็นบางส่วน)  :

ผู้นำของสมาคมทูตสวรรค์ของสวีเดน   (SMF) แสดงความพอใจกับกฎหมายต่อต้าน การยุยงปลุกปั่น   (The  SMF  leader  satisfied  with  the  law  against  incitement)

       Krister  Andersson,  ผู้นำของสมาคม  SMF,   แสดงความยินดีกับกฎหมายใหม่ ที่ต่อต้านการยุยงปลุกปั่น ที่ถูกประกาศใช้เป็นกฎหมาย  โดยรัฐสภาสำหรับการพิจารณากฎหมาย ตามวิธีของรัฐสภาครั้งแรก ในสัปดาห์นี้   ชีวิตมีความสำคัญกว่าเสมอต่อการโต้แย้งกัน โดยสมมุติฐาน, เขาได้ยืนยันไว้ในสาส์นคอมพิวเตอร์ รายสัปดาห์ของเขา  ระหว่างเวลา  35 ปี ของเขา ที่เป็นพระในคริสตศาสนา  และ  50 ปีในการฟังเทศนา, เขาไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ ซึ่งตอน ๆ หนึ่งในพระคัมภีร์ที่จัดการกับคนรักร่วมเพศ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาสอน  Andersson   สันนิษฐานว่าชาวคริสตเตียน คนอื่นๆ คงจะมีประสบการณ์แบบเดียวกับเขา

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  2.2  MB )