อ้างอิง  pre - ref  48

อ้างอิง  Ref. 48:

       คำอ้างอิงนี้เป็นข้อความจากหน้าปก ของนิตยสารเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม  เป็นสิ่งตีพิมพ์ของ Gyro, ที่คาดคะเนว่าเป็นนิตยสาร ของชาวคริสต์ศาสนา สำหรับคนหนุ่ม -สาว จัดพิมพ์โดย  Filadelfia  Publishing  group การกระทำดังกล่าว ของการตีพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะส่งเสริม การรักร่วมเพศ ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นไปได้  และยอมรับได้ต่อแง่มุมมองตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ของชาวคริสต์เตียนที่มีต่อชายรักร่วมเพศ

       เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  204  K )