อ้างอิง  pre - ref  49

อ้างอิง  Ref. 49:

       คำอ้างอิงนี้อยู่ในหน้า 21 ของนิตยสารฉบับเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ปี 2006  จัดพิมพ์โดย  Gyro   มันมีการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน ของการชี้แจงของสองสิ่งที่แตกต่างกัน ของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล กับการยอมรับวิถีดำเนินชีวิตของคนรักร่วมเพศ อย่างศาสนิกชนคริสต์เตียน   ได้แปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนว่า  (ในบางส่วน)  :

การต่อต้าน   AGAINST

บทความ  3 ตอนในพระคัมภีร์ของพระคัมภีร์ในคริสต์ศาสนา พูดในแง่ลบ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของการรักร่วมเพศ  (Rom. 1 : 26 - 27 ; 1 Cor. 6 : 9 - 10 and 1 Tim. 1 : 10)   มันได้อธิบายถึงผลที่ตามมาของคน ที่หันหน้าไปจากพระผู้เป็นเจ้า  และกฎการสร้างโลกโดยพระเจ้า,  และบุคคลที่ต้องการที่สืบทอดความ เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้า  จะต้องไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในการกระทำ ที่เป็นคนรักร่วมเพศ  กฎหมายที่ปกครองความศักดิ์สิทธิ์ ใน  Leviticus  18 : 22  ได้ห้ามไว้หลายอย่าง รวมทั้งการกระทำรักร่วมเพศ.................

เห็นด้วย   For

เมื่อสาวกของพระเยซู  St.Paul  ได้เขียนเกี่ยวกับการกระทำที่   ผิดธรรมชาติ  ใน  Rom. 1 : 26 - 27   และเกี่ยวกับการผิดประเวณีใน  1 Cor. 6 : 9 - 10, ตามที่มีการแปลไว้, เพราะว่าในเวลานั้นมันเป็นที่รู้จักกันดี ในทางเลว ที่ผู้ชายที่มีอายุอาวุโส ที่เอาเปรียบทางเพศกับเด็กผู้ชาย, และเราทำการเกี่ยวข้องกับโสเภณีรักร่วมเพศ แทนที่เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างคนรักร่วมเพศ  ในการแปลอันหนึ่งคือ เกี่ยวกับเรื่องราวในพระราชบัญญัติ  10  -11 เป็นรูปแบบของการขยายวงจำกัด ของสมาชิกสมาคมคริสต์เตียน   Christian  Fellowship  โดย  Spirit  of  God  ที่ได้ไหลรินออกมาต่อคนเหล่านั้น ที่ถูกพิจารณาว่าไม่บริสุทธิ์ จนถึงจุดนั้น  ข้อโต้เถียงกันก็คือชาวคริสต์เตียน ที่เป็นเกย์ในยุคเวลาของเรานี้ ได้สอดคล้องกับการยอมรับคนคริสต์เตียน ที่นอกศาสนาในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล  ถ้าเราได้ทำตามกฎหมาย เกี่ยวกับคนรักร่วมเพศในพระคัมภีร์ฉบับเก่า, ดังนั้นเราจะต้องห้ามการสักยันต์ และคำสั่ง ในการขลิบหนังอวัยวะเพศชาย ออกไป  St. Paul เขียนไว้ใน  1 Cor.11:14 ว่า แม้กระทั่งธรรมชาติเอง ก็ไม่ได้สอนคุณว่าถ้าผู้ชายที่มีผมยาว, มันเป็นการเสื่อมเกียรติ กับเขา ? .....บทความในพระคัมภีร์นี้, คนส่วนใหญ่แนะนำไว้ว่า,  มันเป็นตัวอย่างของ  St. Paul ที่ถูกสังคมชักจูงในขณะนั้น, และไม่ใช่เป็นความคิดเห็น ที่เราะจต้องมีในปัจจุบันนี้   สิ่งที่เกิดขึ้นสมควรที่จะถูกประยุกต์ ใช้กับคนรักร่วมเพศ

มันน่าจดจำว่าไม่มีอะไรในบทความ ที่แนะนำการแปลความอันไหนที่ถูกต้อง ของการแปลพระคัมภีร์  ไม่มีอะไรเลย, สำหรับเรื่องนั้น,  ในฉบับจัดพิมพ์เล่มนี้ ของนิตยสาร  Gyro บอกเกี่ยวกับวิถีดำเนินชีวิตใดที่เป็นวิถีชีวิตของชาวคริสเตียนอย่างแท้จริง ไม่แม้กระทั่งวิถีการดำเนินชีวิต แบบไหนที่ชอบมากกว่า

(หมายเหตุ  มันเป็นภาพและคุณอาจจะต้องขยายรูป เพื่อที่สามารถจะอ่านมันได้)

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  1.5  MB )