อ้างอิง  pre - ref  4


อ้างอิง  Ref. 4 :

คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาสวีเดน และได้มาจาก  RFSL  เว็ปไซด์ มันได้สาธยายถึงการใช้  และข้อความแนะนำให้ใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น, การใช้ยากล่อมประสาทให้เคลิบเคลิ้ม หรือยาเอคตาซี  Ectasy ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ เขียนไว้ว่า  (เป็นบางส่วน) :

ยากล่อมประสาท ให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม, เอคตาซี, ปลุกความรู้สึกให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม เป็นสุขที่รุนแรง  (ทำให้เกิดความกระฉับกระเฉง, เกิดความผาสุข  และมีจิตวิญญาณสูง) และความรู้สึกของความรัก,  คุณสามารถจะมีอารมณ์ในราคะมากกว่า  แต่มันไม่ได้ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว ที่ดีกว่า.................การป้องกันไว้ก่อน ดื่มน้ำสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรเกินครึ่งลิตรในทุก ๆ ชั่วโมง

เพื่อที่จะดูเอกสารต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน   คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  104   k)