อ้างอิง  pre - ref  51

อ้างอิง  Ref. 51:

       คำอ้างอิงนี้คือการอธิบายข้อความย่อ ๆ   ของสาระใจความในหนังสือภาษาสวีเดน ชื่อเรื่องรักร่วมเพศ  (Homoerotik)  พร้อมด้วยข้อมูล เกี่ยวกับการสั่งซื้อ  ได้แปลเป็นภาษาของคุณแล้ว มันเขียนไว้ว่า   :

คำอธิบาย   Description :

ปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็น ของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่มีต่อการรักร่วมเพศ ได้รับความสนใจที่เพิ่มขึ้น ในศาสนาคริสต์ของประเทศสวีเดน  ผู้เขียนได้ตอบคำถาม โดยพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถึงแหล่งกำเนิดเนื้อหาสาระ ของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เขาได้นำพาผู้อ่านหนังสือของเขา ให้คิดตาม และเดินทางไกล ที่เป็นการผจญภัยว่าคนในยุคโบราณ คิดอย่างไรกับผู้ชายรักร่วมเพศ   เขาได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งภาษา ดั้งเดิมและเป็นภาษาสวีเดน หนังสือเล่มนี้มีความจุ  108 หน้ากระดาษ

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  192  K)