อ้างอิง  pre - ref  53

อ้างอิง  Ref. 53:

       คำอ้างอิงนี้ เป็นภาษาสวีเดนเกี่ยวกับพระ  Wejryd   (เป็นพระราชาคณะชั้นสูง ของโบสถ์  Swedish  Lutheran  Church  ผู้ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ทำหน้าที่แทน พระ  Hammer ที่ได้เกษียณอายุ) เขาไม่ได้รับการต้อนรับ ให้ไปร่วมการประชุมในภาคฤดูร้อนในประเทศเอธิโอเปีย  เนื่องจากฐานะในทาง ศาสนจักรของเขา ได้ต่อต้านการแต่งงานของคนรักร่วมเพศเดียวกัน  ได้แปลเป็นภาษาของคุณแล้วแล้ว มันเขียนไว้ว่า  (ในบางส่วน)  :

พระ  Wejryd ไม่ได้รับการต้อนรับ ให้ไปเยือนประเทศเอธิโอเปีย   Wejryd  not  welcome  to  Ethiopia

การเดินทางไปเยือนประเทศเอธิโอเปีย ได้ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากแง่มุมมองต่อต้าน ทางด้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน โดยศาสนจักรของสวีเดน

พระราชาคณะชั้นสูง ของศาสนจักรสวีเดน ได้ถูกห้ามที่จะเข้าร่วมประชุมในฤดูร้อนนี้โดยศาสนจักร  Makane  Yesus  Church   เขาจะไม่ได้รับการ

ต้อนรับอีกต่อไป

เหตุผลก็คือศาสนจักร ของประเทศเอธิโอเปีย ไม่ต้องการให้ปัญหาของการรักร่วมเพศ มาบดบังการประชุมครั้งนี้   ศาสนจกัร  Makane  Yesus  Church  ในประเทศเอธิโอเปีย  เป็นประเทศที่มีสมาชิกที่กระตือรือร้นประมาณ  4.5 ล้านคนนับว่าเป็นศาสนจักรหนึ่ง ที่ยึดถือหลักการ  Evangelical - Lutheran  ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ศาสนจักรนี้ได้มีรากฐานเดิม ในการทำภาระหน้าที่โดย  EFS ในประเทศเอธิโอเปีย  และได้มีการติดต่อ กับศาสนจักรในประเทศสวีเดนและ  EFS ก็ได้มีความสำคัญ ที่ใหญ่หลวงมาตั้งแต่นั้น.............

เพื่อที่จะอ่านข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาสวีเดน คลิกที่นี่  (ขนาดแฟ้ม  2.1  MB )