อ้างอิง  pre - ref  6


อ้างอิง  Ref. 6 :

เหล่านี้คือผลลัพธ์จากการค้นคว้า อย่างแพร่หลายกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ในการฆ่าตัวตายในหมู่คนหนุ่มสาว ที่เป็นคนรักร่วมเพศ มันได้ถูกดำเนินการ โดยกรมกุมารแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   UNIVERSITY OF  MINNISOTA ในประเทสอเมริกาในรัฐ  MINNEAPOLIS  ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณ เขียนไว้แล้ว  (เป็นบางส่วน)  :

ผู้ชายทุกคน  (N=212) และผู้หญิง  (N=182) ผู้ซึ่งระบุตนเองว่าเป็นคนรักร่วมเพศ หรือคนที่ร่วมเพศ ได้กับผู้ชายและผู้หญิง  (bisexual)  ซึ่งถูกเปรียบเทียบกับ  336 เพศ ที่เข้าคู่กันของคนรักเพศตรงข้าม ที่ได้รับการขานรับจากมาตรการที่ปรากฏออกมา  3 อย่างคือ เกี่ยวกับการคิดฆ่าตัวตาย, เจตนา, และความพยายามด้วยตนเอง การวิเคราะห์การคำนวณความเสื่อมถอย  ถูกใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการเบี่ยงบนทางเพศ  และมาตรการที่ปรากฏด้วยการแก้ไข สำหรับการศึกษาสถิติของประชากร ที่มีลักษณะพิเศษ ผลลัพธ์ การพยายามฆ่าตัวตายถูกบันทึกโดย  28 เป็นชายรักร่วมเพศ และผู้ชายที่มีความรู้สึกทางเพศทั้งผู้ชาย และผู้หญิง  (bisexual),  20.5 เป็นผู้หญิงที่เป็นหญิงรักร่วมเพศ  และเป็นผู้หญิงที่ มีความรู้สึกทางเพศกับทั้งผู้ชาย และผู้หญิง, 14.5 เป็นผู้หญิงที่รักเพศตรงข้ามและ 4.2 %   เป็นผู้ชายที่รักเพศตรงข้าม....................บทสรุป หลักฐานถึงความสัมพันธ์ อย่างเข้มข้นระหว่างความเสี่ยง ของการฆ่าตัวตายกับ  bisexual  หรือ การรักร่วมเพศในผู้ชาย

เพื่อที่จะดูเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  200  k)