อ้างอิง  pre - ref  9


อ้างอิง  Ref. 9:

คำอ้างอิงนี้เป็นภาษาอังกฤษ และได้สาธยายเกี่ยวกับอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ของการกระทำชำเราเด็กผู้ชาย ในกลุ่มของชายรักร่วมเพศ ได้ถูกแปลเป็นภาษาของคุณเขียนไว้ว่า   (เป็นบางส่วน)  :

อัตราส่วนของคนรักเพศตรงข้าม และคนรักร่วมเพศ ในจำพวกที่กระทำผิดเรื่องทางเพศ ต่อเด็กและเยาวชน :  การค้นคว้าแบบสำรวจตรวจค้น โดย  Freund  K,  Watson  RJ.    แผนกความประพฤติเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ   (Department  of  Behavioral  SexologyClarke  Institute  of  Psychiatry,  Toronto,  Ont.,  Canada

การสืบสวนก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นว่า อัตราส่วนของผู้กระทำผิดทางเรื่องเพศ ต่อเด็กผู้หญิง เปรียบเทียบกับผู้กระทำต่อเด็กผู้ชาย โดยประมาณ  2 : 1 ......อัตราส่วน ของคนรักร่วมเพศตรงข้าม กับชายรักร่วมเพศ ที่กระทำชำเราเด็กผู้ชาย ถูกคำนวณไว้ประมาณ  11 : 1  ได้แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนที่เป็นผลลัพธ์ ของการกระทำชำเราเด็กตามความเป็นจริง  ในหมู่บุคคลที่ต้องการทางเพศ ที่มีการพัฒนาการทางรักร่วมเพสนั้น สูงกว่าบุคคล ที่มีการพัฒนาการ เป็นคนรักเพศตรงข้าม

เพื่อที่จะดูข้อมูลต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ   คลิกที่นี่   (ขนาดแฟ้ม  192  k)