Pre - odkaz č. 17  

Odkaz č. 17:
Tento odkaz je ve švédštině. Představuje veřejný záznam toho, co se stalo v parlamentu onoho osudného dne (5. června 2002), kdy se hlasovalo o otevření dveří pro adopci sirotků homosexuálními partnery. Rozhodnutí předcházela zdlouhavá debata s ne méně než 108 ’prohlášeními’ (šv: “anföranden”) podle paragrafu č. 10, včetně mnoha odmítnutí. Prohlášení a odmítnutí se počítají od 21 do 128. Hlasovací záznam je uveden níže para. 18 ke konci (pod “LU27;  Partnerství, adopce atd.”).  Přeložen do českého jazyka zní záznam hlasování takto:


Návrh 2001/02:123
LU27 Partnerství, adopce atd.
Bod č. 1 (Zamítnutí návrhu vztahujícímu se k adopci a opatrovnictví)
1. Návrh
2. Výhrada (kd)
Hlasování:
198 ve prospěch návrhu
38 ve prospěch výhrady
71 se zdrželo
42 chybělo
Parlament schválil návrh.
Rozdělení obsazení hlasů:
Ve prospěch návrhu: 118 Sociálních demokratů, 9 Umírněných, 34 Levicové strany, 12 Strany středu, 15 Strany životního prostředí
, 9 Lidové strany
Ve prospěch výhrady: 1 Umírněný, 37 Křesťanských demokratů
Zdrželo se: 60 Umírněných, 4 Strany středu, 6 Lidové strany
Chybělo: 13 Sociálních demokratů, 11 Umírněných, 9 Levicové strany, 5 Křesťanských demokratů, 2 Strany středu, 1 Strany životního prostředí, 1 Lidové strany
Anne-Katrine Dunker (um) a Runar Patriksson (fp) poznamenali, že se hodlali zdržet hlasování, ale byli označeni pro ’Ano’.


Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 696 k).