Pre - odkaz č. 20  

 

Odkaz č. 20:
Tento odkaz (v angličtině) je z ”Otcové pro život”, vynikajícího zdroje informací z NARTH (Národní asociace výzkumu a terapie homosexuality). Autorem je Dale O’Leary. Přeložen do českého jazyka zní (částečně):


ZÁŽITKY Z DĚTSTVÍ HOMOSEXUÁLNÍCH MUŽŮ

Dale O'Leary

květen 1998

pro Národní asociaci výzkumu a terapie homosexuality (NARTH)

Pro obyčejného chlapce má život předvídatelný průběh. Narodí se jako muž, což je geneticky dáno, a velmi brzy objeví, že lidské bytosti se dělí do dvou skupin, na muže a ženy, a že on je muž. Ztotožňuje se s jinými muži, zvláště se svým otcem, a napodobuje mužské chování. Toto chování se posiluje dospělými a dalšími dětmi. Připojuje se ke skupině stejně starých chlapců. Hormony v jeho těle vytvářejí v jeho mozku změny, které řídí a posilují mužský vzor chování. Je sexuálně přitahován k druhému pohlaví – jmenovitě k dívkám – a pravděpodobně bude snít o sexuálních setkáních a dokonce bude mít s ženami pohlavní styk. Leanne Payne, odborník na léčbu sexuálních poruch, popisuje mužství ”ne jako něco, co se má naučit, ale raději jako vlastnost, která se má prozkoumat a zažít”. Podle Payna je mužství v chlapci vyvoláváno mužstvím zvenčí (Payne 1985, str. 11). V některých případech však normální vývoj nenastane. Chlapec možná zažívá odmítnutí ze strany svého otce, svých vrstevníků nebo obojí. Možná zavrhne svého otce jako vzor. Jako dítě si možná přeje být dívkou a raději napodobuje ženské chování. Možná také ví, že je muž, ale necítí se dostatečně mužský. Jak se blíží puberta, jeho touha po mužskosti se může změnit v sexuální přitažlivost k jiným mužům a způsobit, že začne snít o mužích namísto o ženách, což ho nakonec povede k tomu, že jeho chování vůči mužům bude mít sexuální podtext. Následující článek porovnává zážitky z dětství těch mužů, kteří rozvinuli úplné mužství a heterosexuální ztotožnění s těmi, kteří ho nerozvinuli. 


Pro shlédnutí původního textu a pro to, abyste si mohli stáhnout další kapitoly z Otců pro život (v angličtině) klikněte zde (velikost souboru: 144 k).