Pre - odkaz č. 21  

Odkaz č. 21:
Tento odkaz je ve švédštině. Materál pochází z Gluefox.com, autorem je Krister Renard z Uppsaly a zaměřuje se (mezi jiným) na otřesné a nenávistné jednání homosexuálů proti křesťanům v naší zemi. Článek je o velmi rychlé sodomizaci naší milované země. Přeložen do českého jazyka zní (částečně): 


Vypadá to, že se vývoj velmi zrychluje. Během ”Kulturní noci” v Uppsale 19. září 1998 se konala bohoslužba v katedrále v Uppsale, kde mezi jinými atrakcemi ukázali tak zvanou ”Ecce homo výstavu”. Ta výstava představovala obrazy, které ukazovaly Ježíše nejen obklopeného homosexuály, ale jeho samého jako homosexuála. Alespoň ten dojem jsem získal, když jsem si ty obrazy prohlížel. Představování Ježíše tímto způsobem během bohoslužby v katedrále v Uppsale musí být konečným důkazem nemravnosti, která ve Švédsku nastala během posledních 30 let.

Pokud potom kliknete na odkaz “Dagens Adrenalinklick” (každodenní adrenalinový kopanec) a potom na ”Homosexualita: přirozené vyjádření lidské sexuality nebo...” najdete toto:

Před r. 1944 bylo homosexuální jednání mezi dospělými odsuzováno a považovalo se za něco nepřirozeného a zkaženého. Postupem času začal převládat psychologický pohled na homosexualitu, ve kterém se původ homosexuality považoval za psychologickou poruchu zakořeněnou v traumatických zážitcích z dětství. V Lékařské encyklopedii (šv: Medicinsk Uppslagsbok), edici z r. 1969 od Acka Renandera (dlouho považované za standardní lékařskou konkordanci ve Švédsku), nalézáme následující definici: ”Chorobné sexuální nutkání k témuž pohlaví. Opak: heterosexualita, normální sexuální nutkání.”

Přejděme k Pride festivalu r. 2001, homosexuální extravaganci ve Stockholmu. Ve stánku, který patřil Liberální asociaci mladých (šv: Liberala Ungdomsförbundet), bylo hlavní atrakcí házení šipek na velké fotografie Alfa Svenssona, papeže a Ulfa Ekmana (představitele ’Slova života’, nové charismatické denominace ve Švédsku). V tomto případě můžete určitě mluvit o nenávisti a povzbuzování k násilí, obojí proti vybraným lidem a skupině lidí, které tito vůdci představují. Někoho by možná napadlo, jaká by byla reakce médií, kdyby měla náboženská konference podobnou atrakci s fotografiemi ”křesťanofobů” z RFSL s textem ”trefte úchyláky”. Něco takového je samozřejmě mezi věřícími nemožné. Avšak RFSL neváhá podněcovat nenávist proti náboženským lidem. Úplně jim chybí tolerance vůči určitým skupinám lidí.

Další příklady podněcování homosexuálů k nenávisti v dnešním Švédsku: V mládežnickém časopise ”Lava”, vydaném v červnu 2003 městem Stockholm (a tak placeným penězi daňových poplatníků), představili karikaturu Siwerta Öholma, jak má sex s Alfem Svenssonem. Pod karikaturou byl následující text, napsaný zpěvákem a ”diskutérem” Ujje Brandeliem:”... jde o odstranění a zbavení se křesťanského, zastaralého, prohnilého, mužského, starého smradlavého morálního systému z tváře naší země.” Karikatura a text byly opsány Hans-Göran Björkem, který je mezi jinými fejetonistou pro ”Slovo dnes” (se silnými vazbami ke ”Slovu života”), pro tajemníka Ministerstva spravedlnosti (šv: Justitiekanslern; JK) a pro ombudsmana pro spravedlnost (šv: Justitieombudsmannen; JO). Oba si mysleli, že výraz ’odstranit’ je docela přijatelný. Srovnejte to s přísným právním postupováním proti pastorovi Åke Greenovi, který promluvil proti homosexualitě a dalším sexuálním hříchům.


Pro shlédnutí původního textu ve švédštině klikněte zde (velikost souboru: 272 k).