pred-up 17  


Up. 17:
Ovo upućivanje je na švedskom. Pokazuje javni zapis onoga što se dogodilo u Parlamentu tog sudbonosnog dana (5. lipnja, 2002.) kada su izglasali usvajanje siročadi homoseksualnim partnerima. Odluci je prethodila duga rasprava sa ništa manje nego 108 ‘izjava’ (šv.: “anföranden”) pod  paragrafom 10, uključujući mnoga pobivanja. Izjave i pobijanja su brojali 21 do 128. Zapis glasovanja je napisan dolje pod paragrafom 18 prema kraju (pod “LU27; Partnerstvo, usvajanje itd.”). Prevedeno na hrvatski zapis glasovanja kaže:


Prijedlog 2001/02:123
LU27 Partnerstvo, usvajanje itd.
Točka 1 (Odbivanje prijedloga glede usvajanja i skrbništva.)
1. Prijedlog
2. Protiv (kd)
Glasovanje:
198 za prijedlog
38 protiv prijedloga
71 suzdržanih
42 odsutna
Parlament je usvojio prijedlog.
Raspodijela glasova:
Za prijedlog: 118 Socijal-demokrata, 9 Umjerenih, 34 Ljevičarska stranka, 12 Središnja stranka, 15 Stranka za očuvanje okoliša, 9 Narodna stranka
Protiv prijedloga: 1 Umjereni, 37 Kršćanski-demokrati
Suzdržani: 60 Umjerenih, 4 Središnja stranka, 6 Narodna stranka
Odsutni: 13 Socijal-demokrata, 11 Umjerenih, 9 Ljevičarska stranka, 5 Kršćanskih-demokrata, 2 Središnja stranka, 1 Stranka za očuvanje okoliša, 1 Narodna stranka
Anne-Katrine Dunker (m) i Runar Patriksson (fp) su naglasili da su oni namjeravali biti suzdržani, ali su bili pribilježeni kao “da”.


Ako želite pročitati orginalni dokument na švedskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 696 k)