pred-up 28  


Up. 28:
Ovo upućivanje (na švedskom) izražava dobrodošlicu premijeru – istog mjeseca kada je ovaj objavio da se za homoseksualnost više ne smije izjaviti da je ’neprirodna’ sa propovijedaonice – koji se obratio 1000 službenika u Filadelfija crkvi u Stockholm-u. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom): 


Premijer Göran Persson će se sresti sa oko 1000 pentekostalnih propovijednika u Filadelfija crkvi u Stockholm-u sljedećeg tjedna. Pozvali su ga na ”Tjedan propovjednika” pentekostalne denominacije koja će ove godine više razmišljati o zadacima kršćanskih crkava u našoj zemlji. Ovo je prvi put da će premijer posjetiti Tjedan propovijednika pentekostalne denominacije. Göran Persson je obećao doći u četvrtak poslijepodne izraziti pozdrav. Ovom prilikom će nam reći kako gleda na ulogu nacionalnih pokreta u našoj zemlji.


Ako želite pročitati orginalni dokument na švedskom pritisnite ovdje ( pdf veličina dokumenta: 488 k)