pred-up 43  


Up. 43:
Ovo upućivanje govori o sastanku kojeg je sazvao “HomO” (Homo Ombudsman) održati predavanje onim denominacijama koje primaju novčanu pomoć od vlade o tome kako moraju izraziti dobrodošlicu homoseksualcima u svoje redove. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom):


HomO: Ne smijete zanijekati članove

Sloboda religije je ograničena na pravo održavanja bogoslužbi – ne zanijekati nekome punopravno članstvo u crkvi. Jučer je tu poruku iznio HomO tokom sastanka sa predstavnicima denominacija. Želio je čuti odgovor na jedno pitanje: Što poduzimaju denominacije kako bi se suprotstavile diskriminaciji homoseksualaca? 

Poslije jednog sata i petnaest minuta slavni sastanka je završio. Prema izjavama denominacijskih delegacija, sastanak je završio dogovorom. Nije bilo protokola te nitko od HomoO-ovih predstavnika nije vodio bilješke….. 

Traži odgovor
Kao što se dogodilo, HomO Hans Ytterberg tražio je odgovor na jedno pitanje: Htio je znati pravimo li diskriminaciju, kao što je definirano zakonom protiv diskriminacije te zakonom o kažnjavanju …. U svom obraćanju. HomO je dao doznanja da religijska sloboda znači samo slobodu održavanja bogoslužbi, a ne odabirati članove …..
"Rekla sam mu da sam odrasla u neovisnoj denominacija te da sve takve crkve rade na dobrim odnosima među svim ljudima", rekla je Marianne Andreas.
Hans Ytterberg je izjavio da su sada denominacije na redu odrediti datum kada će se ponovno sresti i dati odgovor na pitanje …
 


Ako želite pogledati orginalni tekst na švedskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 2.2 MB)