pre-ref 17

Nuor. 17:
Ši nuoroda yra švedų kalba. Ji atskleidžia duomenis to, kas įvyko parlamente tą niekingą dieną (2002m. birželio 5d.), kai jie nubalsavo už galimybę homoseksualiems partneriams įsivaikinti našlaičius. Prieš šį sprendimą vyko ilgos diskusijos su ne mažiau nei 108 ‘pareiškimais’ (šved: “anföranden”) pagal 10 paragrafą, įskaitant ir daug pasipriešinimų šiam įstatymui. Pareiškimai ir pasipriešinimai yra sunumeruoti nuo 21 iki 128. Balsavimo rezultatai yra pateikti 18 paragrafe į pabaigą (po “LU27; Partnerystė, įsivaikinimas ir t.t.”). Išvertus į lietuvių kalbą balsavimo rezultatai atrodo taip:


Įstatymo projektas 2001/02:123
LU27 Partnerystė, įsūnijimas ir t.t.
1 Punktas (Projekto dėl įsūnijimo ir globos atmetimas)
1. Pasiūlymas
2. Nekeisti įstatymo (kd)
Balsavimas:
198 už projektą
38 už įstatymo nekeitimą
71 susilaikę
42 nedalyvavę balsavime
Parlamentas priėmė projektą.
Balsų pasiskirstymas:
Už projektą:
118 Socialdemokratai, 9 Moderatai, 34 Kairiųjų Partija, 12 Centro Partija, 15 Žaliųjų Partija, 9 Liaudies Partija
Už įstatymo nekeitimą:
1 Moderatas, 37 Krikščionys Demokratai
Susilaikę: 60 Moderatai, 4 Centro Partija, 6 Liaudies Partija
Nedalyvavę: 13 Socialdemokratai, 11 Moderatai, 9 Liaudies Partija, 5 Krikščionys Demokratai, 2 Centro Partija, 1 Žaliųjų Partija, 1 Liaudies Partija
Anne-Katrine Dunker (moderatė) ir Runar Patriksson (Liaudies Partija) pažymėjo, kad jie norėjo susilaikyti, bet buvo priskaičiuoti, kaip ”už”.


Originalų tekstą švedų kalba rasite paspaudę čia (failo dydis: 696 k)