pre-ref 21

Nuor. 21:
Ši nuoroda yra švedų kalba. Medžiaga paimta iš Gluefox.com, ji parašyta Krister Renard iš Upsalos ir joje pateikiama (be kitų dalykų) ir su kokiu žiaurumu bei neapykanta homoseksualai veikia prieš krikščionis mūsų šalyje. Apie labai greitą mūsų mylimos šalies iškrypimą (išvertus į lietuvių kalbą) ten rašoma (ištrauka): 


Atrodo, kad šios tendencijos sparčiai auga. Vykstant ”Kultūros vakarui” Upsaloje 1998m. rugsėjo 19d., jie suorganizavo mišias Upsalos Katedroje, kurioje jie išstatė taip vadinamą Ecce Homo parodą. Ji susidėjo iš paveikslų vaizduojančių Jėzų ne tiktai homoseksualioje aplinkoje, bet ir patį kaip homoseksualą. Bent jau man susidarė toks įspūdis, kai aš pamačiau tuos paveikslus. Pavaizduoti Jėzų tokiu būdu Upsalos Katedroje mišių metu yra tolimiausiai siekiantis įrodymas to, kas įvyko Švedijoje per paskutinius maždaug 30 metų.

Jeigu paspaustumėte po to and nuorodos “Dienos adrenalino dozė” ir po to pasirinktumėte “Homoseksualumas – natūrali žmogaus seksualumo išraiška ar…?”, ten perskaitytumėte štai ką:

Prieš 1944, homoseksualūs santykiai tarp suaugusių buvo laikomi nusikaltimu ir toks elgesys buvo priimamas, kaip nenormalus ir iškrypęs. Savo laiku pradėjo dominuoti psichologinė homoseksualumo vertinimo perspektyva. Ji teigė, kad homoseksualumas kyla iš psichologinių sutrikimų dėl trauminių pergyvenimų vaikystėje. Ack Renander 1969 metais išleistoje Medicininėje Enciklopedijoje (šved:Medicinsk Uppslagsbok) (ilgą laiką Švedijoje ji buvo laikoma pagrindiniu medicininiu žodynu) randame tokį apibrėžimą: “Ligotas seksualinis potraukis, nukreiptas į savo paties lytį”, 1973 metais išleistoje Norstedt Enciklopedijoje (šved: Norstedts Uppslagsbok) homoseksualumas buvo paaiškintas, kaip: “Iškrypęs seksualinis potraukis savo paties lyčiai. Priešingai: heteroseksualumas, normalus seksualinis potraukis.”

Pilnu tempu pirmyn iki Puikybės festivalio 2001 metais, ekstravagantiško homoseksualumo demonstravimo Stokholme. Liberalaus Jaunimo Sąjungos palapinėje (šved: Liberala Ungdomsförbundet) pagrindinis pasilinksminimas buvo mėtyti strėlytes į dideles Alf Svensson (tuometinio Krikščionių Demokratų partijos pirmininko), popiežiaus ir Ulf Ekman (naujos charizmatinės denominacijos Švedijoje “Gyvenimo Žodžio” lyderio) nuotraukas. Tokį atvejį tikrai galima pavadinti neapykantos ir smurto skatinimu, nukreiptu ir prieš atskirus žmones, ir prieš šių lyderių atstovaujamas žmonių grupes. Galima tik paspėlioti, kaip sureaguotų masinės informacijos priemonės, jei religinė konferencija pastatytų panašų atrakcioną su kai kurių krikščionių “bijančių” RFSL narių nuotraukomis ir užrašytų: “muškit gėjus”. Ką nors tokio į tai panašaus tikintys žmonės, aišku, niekada nesugalvotų padaryti. Tačiau RFSL nedvejoja provokuoti neapykantos religiniems žmonėms. Jie visiškai netoleruoja tam tikrų žmonių grupių.

Dar keletas pavyzdžių, kaip homoseksualai provokuoja neapykantą Švedijoje šiandieną: Stokholmo miesto administracijos (tai yra iš mokesčių mokėtojų pinigų) 2003m. birželio mėn. išleistame jaunimo žurnale “Lava” buvo atspausdinta karikatūra, vaizduojanti Siwert Öholm (krikščionį žurnalistą) užsiimantį seksu su Alf Svensson. Po karikatūra buvo užrašytas šis tekstas, parašytas dainininko ir “debatų dalyvio” Ujje Brandelius: “…kalba eina apie krikščioniškos, nuvalkiotos, supuvusios, vyriškos, pasmirdusios, pasmerktos moralinės sistemos išvalymą ir jos nušlavimą nuo žemės paviršiaus.” Hans-Göran Björk (jis be kita ko yra ir laikraščio ”Pasaulis šiandien”, kuris stipriai susijęs su “Gyvenimo žodžiu”, apžvalgininkas) pranešė apie karikatūrą ir tekstą ir Teisingumo kancleriui (šved: Justitiekanslern; JK), ir Teisingumo Ombudsmanui (šved: Justitieombudsmannen; JO). Abiejų nuomone tekstas apie krikščionių nušlavimą nuo žemės paviršiaus yra gana priimtinas. Palyginkite tai su rimtais juridiniais kaltinimais pateiktais pastoriui Ake Green, kai jis pamokslavo prieš homoseksualumą ir kitas seksualines nuodėmes.


Originalų tekstą švedų kalba rasite paspaudę čia (failo dydis: 272 k )